Wielki Piątek w naszej parafii.

Wielki Piątek to dzień towarzyszenia Panu Jezusowi podczas uwięzienia, Męki  i Zbawiennej dla nas śmierci na krzyżu.

Od rana trwała adoracja w „Ciemnicy”, o 15.00 odprawiliśmy Drogę Krzyżową i Koronkę do Miłosierdzia Bożego – rozpoczynając nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku. Kościół był wypełniony wiernymi. Liturgia rozpoczęła się milczącego wejścia całej Służby Liturgicznej i oddaniu pokłonu Bogu w milczeniu. Pierwszą częścią była Liturgia Słowa uwieńczona wspaniałym odśpiewaniem Pasji wg. św. Jana w wykonaniu ks. Kamila, pana organisty Marcina Mendlika i drugiego organisty – pana Przemysława Przybylskiego. Było czego posłuchać , zarówno od strony treści jak i śpiewu. Po wysłuchaniu opisu Męki Pańskiej niezwykle trafnie i konkretnie powiedział kazanie  dzisiejszy Celebrans – ks. Marek  na temat znaczenia  krzyża w naszym życiu. Po kazaniu rozpoczęła się najdłuższa Modlitwa Powszechna za wszystkich ludzi.

Drugą część Liturgii Wielkiego Piątku stanowiła Adoracja Krzyża a trzecią Komunia Św. Obie te części znacznie się przedłużyły, ze względu na dużą ilość wiernych.

Po Komunii Św. centralnym miejscem stał się Grób Pański, który w tym roku został przygotowany w samym centrum kościoła. Figura Pana Jezusa przypominająca naszego Pana w grobie znalazła się wśród przełamanej na cztery części Hostii. Grób Pański nawiązuje więc do tegorocznego Misterium, które zakończyło się Ostatnią Wieczerzą – wskazując na to, że cały Pan Jezus – ten umarły za nas , jak i  ten żyjący na wieki zawiera się w każdym kawałku Eucharystii. Adoracja trwała do 23.00. Dzisiaj w ostatniej godzinie adoracje prowadziła nasza młodzież a wczoraj Chór Kameralny „Exaudi”

Przed nami jeszcze jutrzejsza adoracja Najświętszego Sakramentu W Grobie Pańskim i WIELKANOC i dwa Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Print Friendly, PDF & Email
Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.