Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. Arkadiusz Rosiński,
wyświęcony w 1988 roku, ustanowiony w 2013 roku.

Wikariusze:

Ks. Szymon Pawłowski,
wyświęcony w 2004 roku, ustanowiony w 2009 roku.

Ks. Andrzej Kostencki,
wyświęcony w 2002 roku, ustanowiony w 2012 roku.