Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. Arkadiusz Rosiński,
wyświęcony w 1988 roku, ustanowiony w 2013 roku.

Wikariusze:

Ks. Kamil Jadczak,
wyświęcony w 2011 roku, ustanowiony w 2014 roku.

Ks. Maciej Sławinowski,
wyświęcony w 2011 roku, ustanowiony w 2014 roku.

PrintFriendly and PDF