DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – DUCHOWA ADOPCJA

Dnia 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzimy Dzień Świętości Życia. Zgodnie z wolą św. Jana Pawła II, celem tego dnia jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji” (Evangelium Vitae, 85). Głoszenie prawdy, że życie jest darem pochodzącym od Stwórcy, prowadzi do uznania jego świętości i nienaruszalności. Tradycyjnie, dzień ten  jest okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ta szlachetna inicjatywa polega na dziewięciomiesięcznej codziennej modlitwie jedną dziesiątką różańca w intencji jednego konkretnego dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone.

Obrzęd podjęcia Duchowej Adopcji w Naszej Parafii miał miejsce podczas porannej Mszy Świętej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Proboszcz.  Prosiliśmy Boga Ojca, aby ci, którzy podejmowali Duchową Adopcję mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych, dzieci. Jak słyszeliśmy w trakcie uroczystego przyrzeczenia, poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomagają oni Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Każdy, posłuszny Duchowi Świętemu, który natchnął go do tego duchowego daru, ma bronić jednego „swojego dziecka” i osłaniać je przed rękami zabójców.

Boże, Źródło Życia i Dobroci. Ty posłałeś swego Syna, Słowo Życia. Wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj swoje przyrzeczenia racz pobłogosławić i spraw, by przy pomocy Twojej łaski, dotrzymali tego, co przyrzekali.

Print Friendly, PDF & Email