NOWI MINISTRANCI

W zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy winien czynić wszystko i „tylko to, co do niego należy z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych ” (Konstytucja o liturgii świętej 28). Ministrant jako wierny świecki pełni w zgromadzeniu funkcje liturgiczne. Te posługi są darem otrzymywanym od Boga za pośrednictwem Kościoła. Chrześcijanie odpowiednio przygotowani zostają włączeni do zespołu ministrantów, aby swe funkcje mogli godnie spełniać.

W minioną Niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 11.15 do grona ministrantów naszego kościoła zostali włączeni Paweł Przybyszewski i Norbert Olczyk, który do tej ważnej chwili przygotowywali się pod czujnym okiem ks. Kamila.

Życzymy im wytrwałości w służbie Panu Bogu przy ołtarzu.

Print Friendly, PDF & Email