Ogłoszenia duszpaszterskie

14 czerwca 2020

XI Niedziela zwykła

Jeżeli będziemy słuchać Boga i wypełniać wskazania Ewangelii, będziemy rzeczywiście Jego własnością wśród wszystkich narodów. Chrystus wysyła nas dzisiaj jak swoich apostołów, byśmy swym życiem budowali organizm Kościoła. Nasze posłannictwo ma przynieść ludziom błogosławieństwo Boga i umacniać ich w drodze do odnowienia wszystkiego i zbawienia całej ludzkości. Składka z ostatniej niedzieli została przeznaczona na prace remontowe. Zebraliśmy 5170 pln.. Z tej kwoty przeznaczyliśmy 2000 […]

Print Friendly, PDF & Email

Zobacz szczegóły

31 maja 2020

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Największy dar Zmartwychwstałego dla wierzących to Duch Święty. To On zrodził Kościół pod krzyżem i w Wieczerniku. To On przemienił zalęknionych apostołów w odważnych i niezłomnych głosicieli Ewangelii i świadków gotowych zapłacić życiem za prawdę, którą głoszą. To On dziś czyni nas uczestnikami posłania Jezusa, ludźmi misji. To On odpuszcza nam grzechy i leczy zranione serca. To On jest źródłem miłości w naszych sercach! Prośmy Matkę Bożą, naszą Patronkę, która dzisiaj […]

Print Friendly, PDF & Email

Zobacz szczegóły

25 maja 2020

Uroczystość Wniebowstąpienia

Każdy z nas powinien stawać się znakiem chrześcijańskiej nadziei wszędzie tam gdzie jest posłany przez Boga, a więc w szkole, w pracy, w domu rodzinnym, w sąsiedztwie. Wszędzie tam mamy głosić nadzieję, która w sercach innych ma rodzić pragnienie spotkania Boga i pójścia za Nim. Tylko w Bogu jest pełnia nadziei, która otwiera nam niebo i daje wieczne szczęście.      Niech Boże błogosławieństwo umocni nas w drodze do nieba. W tym tygodniu  nabożeństwo majowe […]

Print Friendly, PDF & Email

Zobacz szczegóły
Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.