Ogłoszenia duszpaszterskie

10 maja 2020

V Niedziela Wielkanocna

Boga nikt nie widział. Ukazał Go nam Chrystus. Dzisiaj Kościół objawia Boga i jest Jego znakiem w świecie. Idźmy zatem, jako wierzący chrześcijanie, z błogosławieństwem w ten świat, by budować duchową świątynię i w swoim życiu ukazywać Chrystusa, naszą drogę, prawdę i życie. Nabożeństwo majowe będzie od poniedziałku do soboty po Mszy św. wieczornej, w […]

Print Friendly, PDF & Email

Zobacz szczegóły

3 maja 2020

IV Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna w Kościele Powszechnym tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Troska o dobrego kapłana jest wyrazem starań o własną wiarę. Kapłan jest narzędziem w rękach Pana Boga. To Bóg go posyła do nas. W naszych codziennych modlitwach, prosząc o wstawiennictwo Matki Bożej, nie zapominajmy o  tych, którzy są pasterzami w naszym […]

Print Friendly, PDF & Email

Zobacz szczegóły

25 kwietnia 2020

III Niedziela Wielkanocna

Chrześcijanin to nie tylko człowiek dobry, ale i odważny. Nie można być naprawdę człowiekiem dobrym, nie będąc zarazem odważnym. Dobroć, wbrew pozorom, nie zawsze jest cnotą, może być słabością, najczęściej z braku odwagi. Niech Boże błogosławieństwo pomoże nam, abyśmy z odwagą głosili prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wszędzie tam, gdzie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. […]

Print Friendly, PDF & Email

Zobacz szczegóły
Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.