Adwent 2018 i Roraty w naszym kościele.

Adwent czyli czas oczekiwania na przyjście w nasze życie Zbawiciela, był zawsze w naszej -polskiej tradycji czasem wyjątkowym. W tym okresie kościoły wypełniają się wiernymi podczas „Rorat”. Duszpasterze zawsze starają się o ciekawy dla dzieci program na „Roraty”. Tak też będzie i w tym roku. Pomocą będą dla nas materiały przygotowane przez „Małego Gościa”, zatytułowane „I z Duchem Twoim”. Ma to związek z hasłem Roku Liturgicznego : „W mocy Duch Świętego”. Dzieci na początku Adwentu  otrzymają planszę z Duchem Św.  a następne będą poznawały i otrzymywały kolejne Dary Ducha Św., które będzie się doklejać do planszy. Kolejnym etapem będzie poznawanie owoców działania Ducha Św. , które również zostaną doklejone do planszy. Owoce Ducha Św. będziemy poznawać w oparciu o bardziej współczesnych nam świętych. Myślę, że „Roraty” zapowiadają się bardzo ciekawie. Serdecznie zapraszamy szczególnie dzieci a rodziców i dziadków prosimy o pomoc dzieciom w dostaniu się do kościoła. Dla pewnego ułatwienia w nas roraty są tylko 3 razy w tygodniu.

Cały Adwent to wyzwanie duchowe dla nas wszystkich. Ma on nas prowadzić do dobrej Spowiedzi Św., która jest najlepszym przygotowaniem do Świąt  Bożego Narodzenia. Ten nowonarodzony Bóg ma znaleźć miejsce w naszych sercach – oczyszczonych i przygotowanych. Nie dajmy się porwać bezwiednie pogańskiemu przeżywaniu Adwentu ale znajdźmy czas na pogłębioną refleksję i właściwe przygotowanie duchowe do Świąt.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.