Bierzmowanie w naszej parafii

18 października 2018 r. miało miejsce udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. W naszej parafii, od wielu już lat ten sakrament jest udzielany młodzieży po ukończeniu Gimnazjum. W październiku młodzież ta jest już w szkołach ponad gimnazjalnych i z tej pozycji przystępuje do tego sakramentu. Chodzi o to, aby młodzież była możliwie dojrzała religijnie. Po okresie przygotowań, który dotyczył również doświadczenia życia kościoła , po przystąpieniu do Sakramentu Pokuty i Pojednania nadszedł wreszcie moment przyjęcia sakramentu. Kiedyś zrównywano ten sakrament z dojrzałością chrześcijańską. Dzisiaj mówi się raczej o kolejnym sakramencie wtajemniczenia chrześcijańskiego – ma on być raczej pomocą w drodze ku tej dojrzałości oraz ma dać siły do obrony wiary chrześcijańskiej w tym świecie. Zwracał na to uwagę bp. Krzysztof Wętkowski, który w tym roku był szafarzem tego sakramentu w naszej parafii. Uroczystość była piękna, młodzież i rodzice robili wrażenie przejętych chwilą – teraz nadszedł czas na dalszą budowę wiary we współczesnym świecie . Życzymy naszej młodzieży, aby chciała w swoim życiu często sięgać do łask i darów, które przyjęła w tym sakramencie.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.