Wielka Sobota I WIGILIA PASCHALNA

Wielka Sobota to czas pobytu Pana Jezusa w grobie. Od 8.00 do 20.30 trwała adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim. Od godz. 9.00 trwało poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny na wioskach a od 12.00 – 16.00 , o pełnych godzinach – poświęcenie pokarmów w kościele parafialnym. Tradycja w tym zakresie jest nieprzerwanie bardzo mocna. O godz. 21.00 rozpoczęła się WIGILIA PASCHALNA – centralna i najważniejsza część liturgii wielkanocnej. Rozpoczęła ją Liturgia Światła, najpierw na zewnątrz kościoła, gdzie poświęcono ogień i nowy Paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Po wejściu do ciemnego kościoła stopniowo rozjaśniano kościół nowo poświęconym ogniem Paschału. Następnie – już przy pełnym świetle został odśpiewany Exultet na cześć nowo poświęconej świecy. Drugą część liturgii stanowiła Liturgia Słowa, która ukazała historię zbawienia , aż do zbawienia przez Chrystusa. Trzecia część to Liturgia chrzcielna. Najpierw została poświęcona woda chrzcielna, nast. odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne a na końcu kapłan pokropił lud na pamiątkę chrztu świętego. Czwarta część to Eucharystia natomiast piątą i ostatnią częścią była procesja rezurekcyjna zakończona błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Należy podkreślić piękną Liturgię i oprawę muzyczną. Choć cała Liturgia trwała 2 godz. 15 min to nikt nie czuł znudzenia.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.