WIELKI CZWARTEK w naszej parafii

W godzinach porannych wszyscy kapłani wszystkich diecezji gromadzą się w katedrach, wokół swoich Biskupów, aby sprawować Mszę Św. Krzyżma. Na tej Mszy zostają poświęcone oleje święte natomiast wieczorem kapłani gromadzą się wraz z parafianami i Gośćmi na Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej. Jest ona pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. O godz. 18.00 nasza parafialna świątynia wypełniła się po brzegi a prezbiterium zajęła liczna Służba Liturgiczna i kapłani. Mszy Św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Arkadiusz Rosiński. W homilii zwrócił uwagę na uobecnianie Eucharystii w naszych kościołach, na prawdziwie żyjącego i działającego Chrystusa w naszym świecie. To dzięki Eucharystii jesteśmy świadkami tamtych zbawczych wydarzeń – tak jak Apostołowie. Sakrament Kapłaństwa został określony jako służebny względem Eucharystii a sami kapłani choć są tylko ludźmi, takimi jak wszyscy, to są również tymi, którzy wykonują robotę Aniołów. Kaznodzieja podkreślił również, że Panu Jezusowi w modlitwie arcykapłańskiej najbardziej chodziło o jedność. Zwrócił uwagę na zagrożenia jedności zarówno w Kościele, jak i w Ojczyźnie oraz zachęcił do budowania tej jedności i nie poddawania się sprytnej manipulacji. Po Mszy Św. został przeniesiony NS do Ciemnicy – na pamiątkę uwięzienia Pana Jezusa. Adoracja w ciemnicy trwała do 22.00

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.