Dane Mu jest takie świadectwo: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.