„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.”

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.