Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy sie o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawca; Boże mój, nie zwlekaj!

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.