Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!»

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.