Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.