Przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych […], a on ich uzdrowił.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.