Radujcie się w Panu, sprawiedliwi, i sławcie Jego święte imię.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.