Spójrz, Boże, Tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.