Szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.