Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.