Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.