Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem! Tak mówi Pan, który cię uczynił, który cię ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, sługo mój, Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem. Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Wyleję Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków. Wyrastać będą jak trawa w wodzie, jak wierzby nad płynacymi wodami. Jeden powie: Należę do Pana, a drugi zaś napisze na swej ręce: Pan i otrzyma imię Izrael.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.