W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.