Wy jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.