Wystarczy CI mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.