II Niedziela Wielkiego Postu

1. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 17.00, dla
wszystkich Parafian po Mszy św. o godzinie 17.30. Nabożeństwo Gorzkich
Żali w niedzielę o godz. 15.15 po nich Msza św. bez kazania. Kazania pasyjne
głosi w tym roku ks. Marek Salwa – wikariusz naszej parafii.
2. Biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek od 16.00 w środę od
10.00 – 11.00 oto-z wieczorem od 18.30 – 19.30 i w sobotę od 9.00 – 10.00
3. Czas Wielkiego Postu to w naszej tradycji również okres składania DANINY
DIECEZJALNEJ. Parafia jest zobowiązana do odprowadzenia 6 zł. od każdej
osoby na cele diecezjalne i Seminarium Duchowne. Te instytucjc utrzymują
się jedynie z ofiar wiernych. Tak jak w latach ubiegłych z tyłu kościoła – na
stolikach są umieszczone koperty na daninę diecezjalną. Można je składać w
czasie składki lub w biurze parafialnym. Takie ofiary w latach ubiegłych
składało ok. 1/3 wiernych – tym bardziej cieszą ofiary nieco wyższe – jak kto
może , bo i tak brakujące sumy musimy pokrywać z budżetu parafialnego. Za
wszelkie ofiary na ten cel składamy już dziś serdeczne „Bóg Zapłać”
4. Trwają w naszej parafii katechezy w ramach tzw. Kursu przedmałżeńskiego.
Spotkania we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.30.
5. Ze względu na spowiedź wielkanocną w parafiach zawieszamy spowiedź i
adorację NS w piątki od 16.30 – 17.30 do czasu po Niedzieli Miłosierdzia.
6. W środę , po Mszy sw. spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas
ósmych.
7. W uroczystość św. Józefa dodatkowa Msza sw. w naszym kościele
o godz. 16.00.
8. Dzisiejsza II niedziela Wielkiego Postu jest Niedzielę „AD Gentes” – czyli
niedzielą misyjną . przed kościołem można złożyć do puszek ofiarę na Misje sw.
7. Z naszej wspólnoty parafialnej przeszli do wieczności śp. Krystyna
Nochowicz , Wojciech Olejniczak i Andrzej Lenartowski . Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu : Wieczny odpoczynek…

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.