III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 17.00, dla wszystkich Parafian po Mszy św. o godzinie 17.30. Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 15.15 po nich Msza św. bez kazania.
2. Jutro czyli w poniedziałek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dla naszej mariackiej parafii to dzień szczególny – bo najbardziej związany z naszą Patronką – Matką Bożą. Jest to również dzień, kiedy podejmujemy piękne dzieło „Adopcji Duchowej”, polegające na odmówieniu codziennie jednej dziesiątki różańca w intencji dziecka nienarodzonego, którego życie jest zagrożone w łonie matki. Czyż nie jest to piękniejsze jak „Czarne pochody”? Prosimy o zgłoszenie się wszystkich chętnych dzisiaj w zakrystii.
3. Czas Wielkiego Postu to w naszej tradycji również okres składania DANINY DIECEZJALNEJ. Parafia jest zobowiązana do odprowadzenia 6 zł. od każdej osoby na cele diecezjalne i Seminarium Duchowne. Te instytucje utrzymują się jedynie z ofiar wiernych. Tak jak w latach ubiegłych z tyłu kościoła – na stolikach są umieszczone koperty na daninę diecezjalną.
4. Katechezy w ramach tzw. „Kursu Przedmałżeńskiego” we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.30.
5.Kandydatów do bierzmowania z klas III Gimnazjum zapraszamy na spotkanie w piątek po „Drodze Krzyżowej”
7. Dzień skupienia w Rościnnie dla członków „Żywego Różańca”
odbędzie się 13 kwietnia (sobota). Wyjazd ok. 8.00 rano. Zapisy do końca marca , u zelatorek poszczególnych Róż lub u pani Tadej.
8. Dzisiaj , po Mszy Św., zgodnie z zapowiedzią można złożyć ofiarę na Misje Święte.
9. Dzisiaj , po Mszach Świętych możemy zakupić kartki świąteczne przygotowane przez uczniów Miejskiego Ośrodka Socjoterapii. Akcja jest przygotowana w celu zakupienia sztandaru dla tej instytucji. W Niedzielę Palmową będzie jeszcze druga odsłona tej akcji – planujemy zrobić przy współpracy naszej młodzieży Kiermasz Wielkanocny.
10. Z naszej wspólnoty parafialnej przeszli do wieczności śp. Jerzy Ochnicki i + Maria Krym. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu : Wieczny odpoczynek….

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.