Święto Świętej Rodziny

 1. Obserwując ze smutkiem kryzys rodziny i małżeństwa, Święta Rodzina, którą dzisiaj wspominamy niech będzie dla nas wzorem życia opartego na Miłości i wzajemnym zaufaniu. Niech będzie przykładem dla wielu małżeństw, że mimo przeróżnych trudności i problemów, warto po raz kolejny sobie wzajemnie zaufać i przebaczyć, aby znów budować Bożą rodzinę.
  Dzisiaj, w Święto Świętej Rodziny, będziemy modlić się w intencji małżeństw i rodzin. Wraz ze Wspólnotą Domowego Kościoła, zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.30 z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy św. będzie indywidualne błogosławieństwo dla małżeństw i rodzin. Serdecznie zapraszamy.  
 2. Bardzo dziękujemy tym wszystkim Parafianom, którzy na różny sposób nas wspomagają.
 3. Serdeczne wyrazy wdzięczności kierujemy też pod adresem Nadleśnictwa Podanin za ofiarowane choinki, Panu kościelnemu i tym wszystkim Parafianom, którzy przygotowali szopkę i wystrój naszej świątyni na Uroczystość Bożego Narodzenia.
 4. Podziękowania należą się  również Paniom i Panom z PZC za sprzedaż świec, opłatków i przygotowanie paczek dla seniorów, które zostały przygotowane z tego, co zostało złożone w koszu, przy chrzcielnicy. Paczki zostały przygotowane dla 45 seniorów. Ofiarodawcom bardzo dziękujemy.
 5. Fundacja „Małych stópek”, promowana przez KGW w Milczu, bardzo dziękuje za świąteczną zbiórkę „Paczuszka dla maluszka”. Dary zostały przewiezione do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Poznaniu, prowadzony przez Siostry Serafitki.
 6. Spotkanie opłatkowe dla Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej będzie w czwartek o godz. 18.30. Zapraszamy.
 7. Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak udziela na dzień 31 grudnia wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej i osobom przebywającym na terenie Archidiecezji od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia.
 8. W ostatni dzień Starego Roku o godz. 17.30 podziękujemy Panu Bogu w czasie Mszy św. i nabożeństwa za wszelkie łaski otrzymane w minionym roku, przeprosimy za naszą niewierność i poprosimy, aby Wszechmocny uwolnił nas w Nowym Roku od epidemii koronawirusa i obdarzył potrzebnym łaskami.
 9. W Nowy Rok przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Tego dnia porządek Mszy świętych tak jak w niedzielę, poza Mszą świętą o godz. 8.00, której nie będzie.
 10. 10   Msze św. tzw. kolędowe za mieszkańców parafii będą od 3 stycznia. Rozpoczniemy od mieszkańców Strzelec, Strzelęcina i Pietronek.
 11. Naszych chorych i cierpiących Parafian, solenizantów, dobrodziejów, nasze rodziny i wszystkich mieszkańców naszej parafii oraz przybyłych Gości polećmy Świętej Rodzinie  – modlitwa św. Jana Pawła II za rodziny
 12. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana Śp. Wanda Szymanek, Aniela Pisarek, Zenon Nowak i Henryk Nowak. Tych zmarłych oraz wszystkich zmarłych z naszej parafii polećmy Bożemu Miłosierdziu – „Wieczny odpoczynek (…)”.
 13. Idąc do domów, zabierzmy ze sobą nowo narodzonego Zbawiciela, niech On wprowadza pokój, radość i miłość w nasze małżeństwa i rodziny.         

 

Modlitwa św. Jana Pawła II za rodziny

Boże, od którego pochodzi
wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
«narodzonego z Niewiasty»,
i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska
kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie
Spraw, aby młode pokolenie
znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość
umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.

]

 

Po homilii kapłan zaprasza wszystkich małżonków do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Można to uczynić według zaproponowanego wzoru.

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

K.: Drodzy bracia i siostry, w dniu ślubu połączyliście się nierozerwal­nym węzłem sakramentu małżeństwa. Zapraszam was teraz, abyście podali sobie prawe dłonie. Wspólnie módlmy się do Pana Boga o dalsze łaski i błogo­sławieństwa dla waszego małżeństwa, o umocnienie wiary dla waszych dzieci.

Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz Sercom,

co dziełem są Twych rąk.

 

Pocieszycielem jesteś zwan

I Najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był.

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

 

Po hymnie małżonkowie, którzy zdecydowali się odnowić przyrzeczenia małżeńskie na zaproszenie kapłana zwracają się twarzami ku sobie, podają sobie prawe ręce i odpowiadają na pytania kapłana.

K: Czcigodni małżonkowie, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła.

K: Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie?

Małżonkowie: Chcemy.

K: Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej?

Małżonkowie: Chcemy.

K: Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia?

Małżonkowie: Chcemy.

K.: Panie, Boże i Stworzycielu, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komu­nię życia
i miłości. Ty również pobłogosławiłeś związek tych małżeństw, aby stały się znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie na obecne tu pary. Pośród radości i trudów ich życia zachowałeś ich związek w jedności. Odnów ich przymierze małżeńskie. Pomnóż w nich miłość i umoc­nij więzi pokoju, tak aby otoczeni swoimi dziećmi mogli zawsze cieszyć się z daru Twego błogosławieństwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana na­szego.

R.: Amen.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.