XXXII Niedziela zwykła

 1. Dziękujemy za składkę, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenie, rachunki i na ogrzewanie o ile będziemy w stanie za nie zapłacić.
 2. Przypominamy, że do 8 listopada można zyskać odpust zupełny dla jednego zmarłego. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, nawiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwa za konkretnego zmarłego.
 3. Za zmarłych poleconych w wymieniankach jednorazowych będziemy się modlić w poniedziałek i we wtorek, po wieczornej Mszy św.
 4. 7 listopada w poniedziałek, po Mszy św. i modlitwie różańcowej odbędzie się na plebanii zebranie Parafialnego Zespołu Caritas.
 5. 11 listopada w rocznicę Odzyskania Niepodległości o godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. zapraszamy na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej „Pro – Arte” oraz na wspólne śpiewanie piosenek o tematyce niepodległościowej.
 6. Z okazji kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, która przypada w piątek, Ksiądz Prymas udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia.
 7. Modlitwa uwielbienia w sobotę o 19.00 w kaplicy.
 8. Za tydzień w drugą niedzielę listopada Kościół obchodzi Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku będzie przeżywany pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”. Po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek. Zebrane fundusze zostaną przekazane na wsparcie chrześcijan w tym kraju.
 9. W przyszłą niedzielę o godz. 12.30 będzie sprawowana Msza św. z okazji św. Huberta – Patrona Leśników i Myśliwych. Mszę św. poprzedzą wymienianki w intencji zmarłych Myśliwych i Leśników. Natomiast w czasie Mszy św. będziemy się modlić w intencji Myśliwych, którzy należą do różnych Kół Łowieckich, Leśników z kilku Nadleśnictw oraz ich rodzin. Odświętny wygląd naszej świątyni i oprawę liturgiczną zapewniają wszyscy Ci, którym patronuje św. Hubert. Zaproszenie kierujemy do wszystkich Parafian i Gości.
 10. Na koniec pomódlmy się przez wstawiennictwo Matki Bożej i naszych Patronów w tych wszystkich sprawach, które nosimy w naszych sercach, za chorych, cierpiących, umierających, przygnębionych i smutnych o pokój na Ukrainie, za zgodę w naszym skłóconym Narodzi i za naszą Ojczyznę – Pod Twoja obronę.
 11. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana Śp. Mieczysław Golcz, Maria Jankowska i Leon Borucki. Tych zmarłych i wszystkich zmarłych polećmy Bożemu  miłosierdziu – Wieczny odpoczynek (…)..
Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.