Chór parafialny „Camerata”

Chór powstał w 1996 r. z inicjatywy śp. księdza proboszcza Kazimierza Józefiaka. Jak sam mówił: „Organista jest, nic nie stoi na przeszkodzie, aby chór powstał”. Mawiał również, że oczekuje śpiewu chóru podczas mszy świętych. W tym też celu zakupił organy. Jeszcze tego samego roku na pasterce chór zaśpiewał trzy kolędy. Pierwszym nauczycielem został organista Hubert Witkowski, prezesem Zdzisław Musolf, skarbnikiem Teresa Duda, kronikę prowadziła wówczas Teresa Januchowska. Chór liczył 23 osoby i uświetniał msze święte świąteczne, ślubne, jubileuszowe itp.

W 2001 roku w chórze następuje kryzys. Jednak chórzyści nie tracą nadziei w to, że chór się odnowi i spotykają się przy różnego rodzaju okazjach. Od pierwszego październik 2003 r. zaczynają się regularne próby. Chór liczy 31 osób. Pod kierownictwem Huberta Witkowskiego śpiewamy do czerwca 2005 r. Następnie przez rok uczy nas Jan Kołodziejewski, po czym od września 2006 r. dyrygentem zostaje Jan Margowski. Chór liczy 35 członków. Przez siedem lat śpiewamy na mszach świętych, koncertach w naszej świątyni a także w innych parafiach. Z tej działalności pozostało nam wiele paniątek – dyplomy, puchary, statuetki oraz zdjęcia. Od początku istnienia chóru cała działalność udokumentowana jest w kronice chóru, którą od kwietnia 2000 r. prowadzi Teresa Duda. 6 stycznia 2014 r. opuszcza nas dyrygent Jan Margowski i wraz nim odchodzi część członków chóru. Na szczęście od 21 lutego 2014 r. nowym dyrygentem zostaje Marcin Mendlik. Skład zmniejszył się do 22 osób. W tym składzie uczymy się pilnie, aby uświetniać swoim śpiewem msze święte. By chór brzmiał jeszcze piękniej zapraszamy chętnych parafian by śpiewać wspólnie i chwalić imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Próby chóru „Camerata” odbywają się w każdy piątek po mszy świętej o godz. 1830.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.