Chrzest Święty

Czy rodzice mają prawo podejmować decyzje o chrzcie św. za swoje dzieci?

Jest to pierwszy i najważniejszy z sakramentów, który włącza do Kościoła, gładzi wszelkie grzechy – w tym również grzech pierworodny. Czy rodzice mają prawo podejmować decyzję za swoje dzieci o Chrzcie Św.? Tak – podobnie jak podejmują wiele innych decyzji ale pod warunkiem, że zadbają o chrześcijańskie wychowanie swoich dzieci. Jeśli chcą wychowywać tylko po świecku – należałoby wstrzymać się z taką decyzją do momentu religijnego dorośnięcia rodziców lub samego dziecka.

Rodzice chrzestni

Kto może zostać rodzicem chrzestnym ? Może to być ktoś, kto jest wierzącym i praktykującym katolikiem i poprzez styl swojego życia nie zaprzecza wprost zasadom życia chrześcijańskiego (np. wolny związek, związek cywilny czy publicznie znana postawa antykościelna). Dla zapewnienia dzieciom najlepszych możliwie rodziców chrzestnych wymagane jest zaświadczenie ze swojej parafii, że kandydat na chrzestnego : ojca czy matkę jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Nie jest to próba eliminacji kogokolwiek ale wybrania dla dziecka możliwie najlepszego chrzestnego. Nie zapominajmy, że każdy sakrament jest kwestią religijną i procedury świeckie nie mogą mieć tu zastosowania ( ze względu na dobro religijnego wychowania tego dziecka). Parafia, która przyjmuje chrzest dziecka wystawia również kartkę do spowiedzi św. dla chrzestnych i jak to jest możliwe – dla rodziców. Prosimy nie traktować tego, jako brak zaufania ale jako pomoc dla tych, którzy mogliby z tego sakramentu nie skorzystać – okłamując nie tylko Kościół ale i rodziców i dziecko, które ma dostąpić Sakramentu Chrztu Św. Kościół nie pojmuje tego, jako przymus ale jako pomoc najsłabszym kandydatom na rodziców chrzestnych. Wyrobionemu katolikowi to nie przeszkadza, bo i tak pójdzie do spowiedzi a słabszemu pomóc może. Reasumując kandydat na rodzica chrzestnego powinien okazać się zaświadczeniem, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem (nie zaświadczeniem o bierzmowaniu), potwierdzoną spowiedzią świętą oraz potwierdzonym udziałem w katechezie chrzcielnej.

Katecheza chrzcielna

Zarówno rodzice jak i rodzice chrzestni zobowiązani są do wzięcia udziału w Katechezie Chrzcielnej. Takie katechezy organizowane są w każdej parafii. Każdy kandydat na chrzestnego powinien się okazać przed dopuszczeniem go do tej godności potwierdzeniem udziału w takiej katechezie. W naszej parafii katechezy odbywają się w piątki po Mszy Św. wieczornej – ok. godz. 18.oo w salce pod kościołem.

Zgłoszenie chrztu w biurze parafialnym

Przy zgłoszeniu chrztu w parafii należy przedstawić akt urodzenia, na podstawie którego sporządza się akt chrztu w księdze parafialnej oraz dobrą i szczerą wolę rodziców do katolickiego wychowania tego dziecka. Należy również podać kandydatów na rodziców chrzestnych, którzy są wierzącymi i praktykującym katolikami i nie mają przeszkód w postaci grzechów publicznie znanych i aktualnie trwających (np. wolny związek).

Kiedy odbywają się chrzty w naszej parafii?

Udzielanie Sakramentu Chrztu Św. w naszej parafii ma miejsce podczas Mszy Św. w drugą sobotę miesiąca o godz. 18.00 i w czwartą niedzielę o godz. 12.30. Jeśli nastąpią okoliczności nadzwyczajne, to jest również możliwość udzielenia Sakramentu Chrztu Św. w innym terminie ale już nie podczas Mszy Św. w formie uroczystej.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.