Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej dzieci

Pierwszy etap przygotowania do pierwszej Komunii Św. następuje w rodzinie, która ma być kościołem domowym i w którym ma wzrastać dziecko. Chodzi tu o uczenie pierwszych modlitw, o powolne i systematyczne tłumaczenie dziecku pojęcia Boga i innych prawd związanych z religią (wg możliwości  percepcyjnych dziecka) oraz systematyczne uczęszczanie z dzieckiem na Mszę Świętą. Z biegiem czasu należy dziecku również  tłumaczyć sposób zachowania w kościele, aby rozumiało, że jest to miejsce inne od domu, przedszkola czy placu zabaw. Należałoby rozważyć, czy idąc do kościoła należy dzieci wyposażać w zabawki, które będą dziecku sugerować inne czynności.

Ważnym elementem wychowania jest również przeżywanie Roku Liturgicznego w domu. Adwent powinien się kojarzyć z piernikami, które zarabia się na początku a wyrabia się i piecze przed Świętami. Ważnym elementem przygotowania są również „Roraty”, następnie Choinka, śpiewanie kolęd, Droga Krzyżowa itd. Dziecko wtedy wzrasta w atmosferze religijnej.

Drugi etap to udział dziecka w katechezie przedszkolnej i szkolnej, która jest uzupełnieniem i pomocą dla religijnego wychowania odbywającego się w domu.

Trzeci etap to roczne przygotowanie bezpośrednio przygotowujące do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Zasadą jest przygotowanie i przyjęcie sakramentów w swojej parafii, bez względu na terenie jakiej parafii znajduje się szkoła. Jeśli rodzice chcą inaczej, to powinni uzyskać zgodę swojej parafii na taką zmianę. Chodzi tu o wiedzę proboszcza, że to dziecko jest przygotowywane do pierwszej Komunii Św.  Na początku roku należy zgłosić dziecko, wypełniając odpowiednią deklarację. Zasadnicze przygotowanie odbywa się podczas katechezy w szkole a spotkania w kościele dotyczą kwestii czysto duchowych i praktycznych. Rodzice zobowiązali  się poprzez Sakrament Chrztu Św. i zobowiązują się poprzez deklarację do towarzyszenia swoim dzieciom w przygotowaniu. Jest to pierwszy, świadomy Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, od którego bardzo dużo zależy w dalszym rozwoju religijnym dziecka.  Kościół może pomóc na tyle, na ile rodzice się zgodzą i odpowiedzialność w tym wypadku spada w pierwszej kolejności na rodziców – bo od ich dobrej woli najwięcej zależy. Czasem rodzice mogą nie mieć czasu np. na przyjście z dzieckiem na spotkanie w kościele – można wtedy prosić o pomoc np. dziadków – z pewnością chętnie pomogą i będą się jeszcze czuli potrzebni.

Katechezy dla rodziców

W związku z pierwszą Komunią Świętą są również organizowane katechezy dla rodziców. Chodzi w nich o uzgodnienie wspólnego działania odnośnie jak najlepszego przygotowania dzieci a także o przypomnienie pewnych zobowiązań, które rodzice podjęli w stosunku do swoich dzieci na ich chrzcie św. Jest również wiele kwestii organizacyjnych, które należy omówić z rodzicami dzieci.

Copyright © 2018 Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.